Artykuł sponsorowany

Kiedy dziecko może walczyć o alimenty od rodziców?

Kiedy dziecko może walczyć o alimenty od rodziców?

W sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie samodzielnie dojść do porozumienia w sprawie alimentów na rzecz swojego dziecka, istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem o ustalenie alimentów przez sąd. W artykule omówimy kiedy dziecko może walczyć o alimenty od rodziców oraz jakie kroki należy podjąć, aby dochodzić swoich praw.

Prawo dziecka do alimentów

Dziecko ma prawo do utrzymania ze strony swoich rodziców, niezależnie od tego, czy mieszkają oni razem, czy też są rozwiedzeni. Oznacza to, że każde z nich jest zobowiązane do świadczenia na rzecz dziecka w miarę swoich możliwości finansowych. W przypadku braku porozumienia między rodzicami co do wysokości alimentów, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem do sądu.

Dziecko samo w sobie nie ma zdolności procesowej, co oznacza, że nie może wystąpić z wnioskiem o alimenty bezpośrednio do sądu. Jednakże, jeśli ukończyło 16 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, może samodzielnie wystąpić z takim wnioskiem. W przypadku młodszych dzieci, to ich opiekun prawny, zazwyczaj drugi z rodziców, może wystąpić z wnioskiem w ich imieniu.

Jakie są przesłanki do orzeczenia alimentów?

Sąd orzekający o alimentach bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak potrzeby dziecka, jego wiek, sytuację materialną rodziców oraz ich zdolność do zarobkowania. Adwokaci w Olsztynie podkreślają, że ważne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, takiej jak zaświadczenia o zarobkach czy wydatkach na dziecko, aby sąd mógł dokładnie ocenić sytuację finansową rodziny.

W przypadku rodziców nieformalnych, czyli takich, którzy nie byli ze sobą w związku małżeńskim ani nie żyją w związku partnerskim, dochodzenie alimentów może być bardziej skomplikowane. W takiej sytuacji konieczne jest najpierw ustalenie ojcostwa dziecka, co można zrobić na drodze sądowej lub poprzez uznania ojcostwa przez ojca dziecka. Dopiero po ustaleniu ojcostwa można wystąpić z wnioskiem o alimenty.

Czy alimenty mogą być zmienione w trakcie trwania obowiązku alimentacyjnego?

Tak, istnieje możliwość zmiany wysokości alimentów w trakcie trwania obowiązku alimentacyjnego. W przypadku zmiany sytuacji materialnej jednego z rodziców lub dziecka, można wystąpić z wnioskiem o zmianę wysokości świadczeń alimentacyjnych. Sąd oceni nowe okoliczności i może zdecydować o zwiększeniu lub obniżeniu kwoty alimentów.

Jak dochodzić alimentów od rodzica przebywającego za granicą?

W sytuacji, gdy jeden z rodziców przebywa za granicą, dochodzenie alimentów może być utrudnione. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w zgromadzeniu niezbędnych dokumentów oraz przeprowadzi postępowanie sądowe. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy ze strony instytucji państwowych, takich jak Centrum Wspierania Rodziny, które może udzielić wsparcia w dochodzeniu alimentów od rodzica przebywającego za granicą.